Werkwijze

Gezondheidswinst bereik je door blijvende veranderingen aan te brengen in je dagelijkse eet- en leefpatroon. Dit heb je zelf in de hand. Je maakt zelf je keuzes. Wij als diëtisten stellen ons op als coach. Samen kijken we welke veranderingen en verbeteringen in je voeding of leefpatroon kunt inbouwen om resultaat te kunnen boeken.

In het eerste gesprek staan we uitgebreid stil bij je hulpvraag. We leren elkaar kennen en we bepalen samen de juiste begeleiding. We bekijken wat haalbare doelen zijn en stellen een behandelplan op. Je krijg je informatie (mee) om je te helpen goede keuzes te kunnen maken. We maken in onze voorlichting gebruik van de Puur Piramide van Puur Gezond.

Je merkt het, het is niet aan ons te bepalen wat je eet en drinkt. Wij geven adviezen en je kiest zelf wat je met de adviezen gaat doen. Onze begeleiding bestaat uit coachen op de keuzes die je maakt. Soms werken we een voedingsadvies uit en/of maken we  uitgebreide berekeningen. Dit ter ondersteuning van de adviezen.

De vervolggesprekken plannen we in samenspraak. Soms is het handig op korte termijn een nieuwe afspraak te plannen, soms kan daar best een langere tijd tussen zitten.

Bellen of mailen tussendoor kan te allen tijde.

NIVEL-onderzoek

Wij doen als diëtisten mee aan wetenschappelijk onderzoek: de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Wie doen er mee aan de NIVEL Zorgregistraties?

– Huisartsen
– Fysiotherapeuten,
– Oefentherapeuten
– Diëtisten
– Eerstelijnspsychologen
– Apothekers
– Huisartsenposten
– Zorggroepen
– Gezondheidscentra

Privacy
Uw gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen informatie zoals uw naam, adres of uw Burgerservicenummer (BsN). De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. U kunt het privacyreglement downloaden op www.nivel.nl.
Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw diëtist. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Wat is het NIVEL?
Het NIVEL doet onderzoek naar de kwaliteit en het functioneren van de gezondheidszorg, het vóórkomen van gezondheidsproblemen onder de Nederlandse bevolking en naar de behandeling van gezondheidsproblemen. Het onderzoek wordt bijvoorbeeld gebruikt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, door beroepsverenigingen en door patiëntenverenigingen.

Wat is het doel van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn?
Het doel van de NIVEL Zorgregistraties is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving. Het NIVEL verzamelt hiervoor zorggegevens van een grote groep eerstelijns zorgverleners in Nederland. De eerste lijn is de plek waar mensen het eerste naar toe gaan met gezondheidsklachten. Uw diëtist werkt mee aan de NIVEL Zorgregistraties door gegevens over de geleverde zorg te verstrekken aan het NIVEL.

NIVEL Zorgregistraties beantwoordt vragen als:
– Met welke gezondheidsproblemen komen patiënten de gezondheidszorg binnen?
– Bij welk type zorgverleners komen patiënten terecht?
– Hoe werken verschillende zorgvoorzieningen met elkaar samen?
– Welke zorg krijgen patiënten en zijn hierin verbeteringen mogelijk?

Welke gegevens worden er verzameld?
De NIVEL Zorgregistraties gebruiken gegevens die we standaard in ons computersysteem vastleggen. Hierbij kunt u denken aan gegevens over gezondheidsproblemen, de behandeling en het resultaat van de behandeling.