Kosten

Vergoeding diëtist
De hulp van de diëtist wordt voor iedereen vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeringen. Deze vergoeding is 3 uren per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden nog uren vanuit de aanvullende verzekering.
Als je meer uren diëtist nodig hebt sturen we je een factuur, die je (afhankelijk van je aanvullende verzekering) kunt declareren bij de zorgverzekering. De zorg verleent door paramedici (waaronder de diëtist) gaat van het eigen risico af.

De tarieven zijn als volgt:

  • Eerste consult € 81,48
  • Vervolgconsult 15 minuten € 20,37
  • Vervolgconsult 30 minuten € 40,74
  • Individueel dieetvoorschrift € 20,37

Telefonische consulten of consulten via e-mail zijn tegen dezelfde tarieven mogelijk. We declareren rechtstreeks bij je zorgverzekeraar.

Wijzigen van afspraken of niet verschijnen op afspraken
Als je niet kunt komen, kun je dit telefonisch of per e-mail minimaal 24 uur van te voren melden. Het consult zal dan niet in rekening worden gebracht. Als je zonder tijdig bericht niet verschijnt op een afspraak wordt het consult door de verzekeraar niet vergoed en zijn wij genoodzaakt de afspraak bij je in rekening te brengen.